el drapaire musical

Cast

TALLER SONS D'OCELLS

Elaborarem instruments que imiten sons d'ocells. Amb ells coneixerem el cant del mussol, de l'oriol, de la puput,...

Taller sons d'ocells


Ocells del nostre entorn
Aquí el cant de l'ànec, de la cadernera i del cucut